Werkwijze

Tijdens het telefonisch contact in het kader van de aanmelding wordt er bij voorkeur gelijk een afspraak gemaakt voor het intake gesprek. Tevens vragen wij u meestal om digitaal een algemene klachtenlijst in te vullen.

Voordat er een eerste afspraak kan plaatsvinden, moet er een verwijzing zijn van uw huisarts. Deze mag niet ouder zijn dan een 1/2 jaar en er moet in beschreven staan of de verwijzing bedoeld is voor de basis- of specialistische GGZ. Indien u reeds enkele gesprekken heeft gehad met de POH-GGZ van de huisartsenpraktijk kan deze de huisarts op dit vlak adviseren. Soms is er, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, reeds vooroverleg geweest met een van hen om tot een goede verwijzing te komen.

Intake

De intake ronden we met grote zorgvuldigheid, maar wel zo spoedig mogelijk, af in twee of drie gesprekken. Tijdens deze gesprekken, die meestal iets meer dan een uur duren, worden de klachten in kaart gebracht, evenals de factoren die de klachten in standhouden. We stellen ter afsluiting van de intakefase een duidelijk behandelplan op, dat rekening houdt met persoonlijke wensen en verwachtingen en wat uiteraard met u besproken zal worden.

Behandeling

Onze behandelingen kunnen afhankelijk van de vraag en de klachten zowel kort als langer durend zijn. Een sessie duurt gemiddeld 50 minuten en zal face-to-face plaatsvinden. De mogelijkheid om een beeld-tot-beeld consult af te spreken is er.
We verwachten van beide kanten een actieve opstelling. Verder is een van de belangrijkste voorwaarden voor een effectieve behandeling dat het onderlinge contact in de samenwerking goed is.

Als er overeenstemming is over het behandelplan worden er vervolgafspraken gemaakt. Met schriftelijke toestemming kan het behandelplan naar de huisarts en/of verwijzer worden verstuurd. Bij afsluiting worden zij hier eveneens van op de hoogte gesteld.

In verreweg de meeste gevallen doen we alle behandelingen zelf, maar het kan voorkomen dat we doorverwijzen omdat er elders meer expertise is voor de betreffende behandeling.

Afzeggen

Indien uw afspraak niet door kan gaan verzoeken wij dit zo vroeg mogelijk te laten weten, doch uiterlijk 48 uur van te voren. Anders zullen wij kosten in rekening brengen.

Onze goedgekeurde kwaliteitsstatuten, waar onze werkwijze nader in beschreven staat, vindt u bij de downloads.

Mens in de Praktijk
Wilhelminastraat 43a
2011VK Haarlem
info@mensindepraktijk.nl
023 820 03 96
KVK 53199510

Petra & Maarten
in de Praktijk

Stel vrijblijvend een vraag

"*" geeft vereiste velden aan

Adres

Wilhelminastraat 43a
2011VK Haarlem