Vergoedingen

Iedereen in Nederland heeft recht op goede behandelingen die vergoed worden door uw zorgverzekering, waarbij wel het eigen risico verrekend wordt. Een verwijzing van een huisarts of medisch specialist is altijd nodig om de behandeling vergoed te krijgen. Tevens moet de behandeling/diagnose onder de Zorgverzekeringswet vallen. Of dit het geval is verneemt u aan het einde van de intakefase.

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Alleen met CZ (waaronder Delta Lloyd/Nationale Nederlanden en OHRA) zijn we geen contracten aangegaan voor de specialistische zorg.

Wij bieden gegeneraliseerde basis- en specialistische behandelingen. 

Per 1 januari 2022 verandert de bekostiging in de GGZ. Van elke verrichting die wij dan doen in het kader van uw behandeling wordt er een factuur opgesteld en naar uw zorgverzekeraar verstuurd. Omdat we dan niet meer in gehele behandelingen kunnen declareren, heeft dit impact op het eigen risico dat u betaalt op het moment dat gedurende de behandeling een nieuw kalenderjaar begint. Uw eigen risico wordt dan mogelijk twee keer aangesproken.

In verband met de invoering van de nieuwe bekostiging worden alle dossiers per 31 december 2021 afgesloten en gedeclareerd. Hier krijgt u t.z.t. een overzicht van en eventuele verrekening van het eigen risico, mocht dat voor dit jaar nog (gedeeltelijk) open staan.

Gegeneraliseerde basis behandelingen

Bij de gegeneraliseerde basis behandelingen kunnen we gemiddeld tussen de 5 tot 12 uur aan uw behandeling besteden. Er moet sprake zijn van een beperkt complexe hulpvraag.

Dit zijn de maximum tarieven voor de GB-GGZ voor 2020:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/

Specialistische behandelingen

Bij de gespecialiseerde behandelingen moet er sprake zijn van meer complexe en ernstiger problematiek.

De maximum tarieven voor de S-GGZ zijn te vinden onder de volgende link, bijlage 4:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/

Bij elke behandeling zijn wij verplicht een diagnose te stellen.

Pas na afronding van de behandeling declareren wij de kosten van de behandeling bij uw zorgverzekeraar. Van hen ontvangt u hiervan vervolgens een overzicht.

Indien gewenst is het mogelijk om een behandeling zelf te betalen.

No show

Indien u een afspraak niet of te laat afzegt, brengen wij u €47,50 in rekening in verband met gederfde inkomsten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Mens in de Praktijk
Wilhelminastraat 43a
2011VK Haarlem
info@mensindepraktijk.nl
023 820 03 96
KVK 53199510

Petra & Maarten
in de Praktijk

Stel vrijblijvend een vraag

Adres

Wilhelminastraat 43a
2011VK Haarlem