Vergoedingen

Iedereen in Nederland heeft recht op goede behandelingen die vergoed worden door uw zorgverzekering, waarbij wel altijd eerst het eigen risico verrekend wordt. Een verwijzing van een huisarts of medisch specialist is altijd nodig om de behandeling vergoed te krijgen. Tevens moet de behandeling/diagnose onder de Zorgverzekeringswet vallen. Of dit het geval is verneemt u aan het einde van de intakefase.

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Echter voor CZ-verzekerden (waaronder Delta Lloyd/Nationale Nederlanden en OHRA) bieden wij i.p. enkel gegeneraliseerde basis-ggz aan. En voor VGZ-verzekerden (waaronder Bewust, IZA, IZZ, MVJP, UMC, Unive, Zekur en Zorgzaam) kunnen we voorlopig geen nieuwe aanmeldingen aannemen. Voor alle andere verzekerden bieden wij gegeneraliseerde basis- en specialistische behandelingen.

Sinds 1 januari 2022 is de bekostiging in de GGZ veranderd. Van elke verrichting die wij doen in het kader van uw behandeling wordt er een factuur opgesteld en naar uw zorgverzekeraar verstuurd. De duur van het consult bepaalt het tarief, waarbij wij de gereserveerde tijd in onze agenda aanhouden. Mocht een consult meer dan een kwartier afwijken van deze planning zullen we de duur van het consult aanpassen.

Omdat wij niet meer zoals voorheen in gehele behandelingen kunnen declareren, heeft dit impact op het eigen risico dat u betaalt op het moment dat gedurende de behandeling een nieuw kalenderjaar begint. Uw eigen risico wordt dan mogelijk twee keer aangesproken.

In verband met de invoering van de nieuwe bekostiging zijn alle dossiers per 31 december 2021 afgesloten en gedeclareerd. Hier krijgt u t.z.t. een overzicht van en eventuele verrekening van het eigen risico, mocht dat voor dit jaar nog (gedeeltelijk) open staan.

 

De maximum tarieven voor de GGZ in 2023 zijn te vinden onder de volgende link:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_717462_22/1/

Als u kijkt bij Tariefbeschikking 23A, ‘Ambulant – Kwaliteitsstatuut sectie II’ en vervolgens bij gezondheidszorgpsycholoog, dan wel bij psychotherapeut, vindt u per tijdseenheid bijbehorend maximaal tarief. Per verzekeraar verschilt het percentage dat wij van dit maximum tarief in rekening mogen brengen, maar deze is bij geen enkele verzekering hoger dan 96% van het maximum tarief. Deze tarieven zijn inclusief indirecte tijd, zoals bijvoorbeeld verslaglegging.

Om uw behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekering zijn wij verplicht na te gaan of uw klachtenbeeld voldoet aan de criteria van een DSM-V stoornis.

Indien gewenst is het mogelijk om een behandeling zelf te betalen. Wij hanteren dan de NZA-tarieven als richtlijn. Dit betekent dat een intake gesprek van een uur 170 euro kost en een behandelsessie van circa 50 minuten 125 euro.

No show

Bij verhindering dienen afspraken 48 uur van tevoren worden afgezegd. Indien de afspraak niet of niet tijdig wordt afgezegd zal er €62,50 in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Mens in de Praktijk
Wilhelminastraat 43a
2011VK Haarlem
info@mensindepraktijk.nl
023 820 03 96
KVK 53199510

Petra & Maarten
in de Praktijk

Stel vrijblijvend een vraag

"*" geeft vereiste velden aan

Adres

Wilhelminastraat 43a
2011VK Haarlem